Geïnspireerd door een artikel in de Vrijruiter van augustus 2009 (klik op de knoppen om het artikel en de plattegrond te bekijken), en de daarin genoemde website, hebben wij hier een heel mooi paddockparadijs aangelegd. Dit houdt in dat we een volledig dubbele afrastering geplaatst hebben, waardoor er een pad ontstaan is rondom de wei.

Op verschillende plekken zijn verbredingen waar 'iets te doen' is voor de paarden.

Zo hebben we in de ene achterhoek een heuvel, die als hang- en speelplek gebruikt wordt, en als verhoogde uitkijk. In de andere achterhoek  is een zandbak, waar de paarden lekker kunnen rollen, slapen, ravotten of gewoon doorheen rennen.

Tussen deze beide achterhoeken staat een grote waterbak, waar ze naartoe moeten lopen als ze water willen drinken.

En op 3 verschillende plekken hebben we de verbreding verhard. Op elk van deze verhardingen staat een grote bak met ruwvoer. De verharding zorgt er tevens voor dat de hoeven zichzelf op natuurlijke wijze onderhouden. De hoefverzorger hoeft daardoor steeds weinig aan de hoeven te doen.

Klik hier om de plattegrond van ons paddockparadijs te bekijken.


Door de uitnodigende werking van deze verschillende elementen wordt het paard gemotiveerd tot voortdurende beweging, zoals de natuur bedoeld heeft. Bovendien beschermt het paddockparadijs tegen te rijke weides met gevaar voor o.m. hoefbevangenheid en verergering van zomereczeem. Daarnaast zijn paarden, die vanwege al aanwezige gezondheidsproblemen minder of geen weidegang mogen krijgen of juist behoefte hebben aan méér weidegang (bijv. oude paarden), toch in de gelegenheid bij hun kuddegenoten in de buurt te blijven. Het paddockparadijs bevindt zich immers rondom de wei.

Wij streven ernaar alle paarden in één groep bij elkaar te laten leven. In het paddockparadijs kunnen de paarden elkaar opzoeken of juist ontlopen. Onze ervaring hiermee is dat hierdoor zeer veel rust en harmonie in de kudde ontstaat.


In de winter komen de paarden alle dagen buiten, en zijn dan de hele dag op het pad, om de weide rust te geven. 's Zomers kunnen de paarden naar behoefte op de weide.